Sensorische informatieverwerking leren ontrafelen

Bekijk hier ons aanbod

Waarom Sensory lab Academy?

Sensorische informatieverwerking (ook wel zintuiglijke prikkelverwerking of voorheen sensorische integratie genoemd) als basis voor opleidingen waarbij jij gedrag leert ontrafelen: dat doen we bij Sensory Lab Academy!

We verzorgen opleidingen in sensorische informatieverwerking (SI-opleidingen) waarbij we onze passie, kennis en ervaring gebruiken zodat jij gedrag leert ontrafelen en begrijpen. 

Dat doen we met inspirerende webinars en post-HBO opleidingen. Voor paramedici de masterclasses en onze leerlijn: een 6 daagse SI-opleiding die opleidt tot specialist in de sensorische informatieverwerking. En voor jeugd- en onderwijsprofessionals de 2 daagse post-HBO SI-opleiding Kind en gezin in beeld. Maar ook met handige producten én het boek ‘Help, zintuiglijke prikkels!”

Voor wie?

Paramedici

Je wilt je cliënten beter begrijpen, of dit nu een kind, volwassene of oudere is. Met onze opleidingen waar sensorische informatieverwerking centraal staat, leer je om zowel beweeg-, spraak-, taal- en gedragsproblemen te ontrafelen, onderzoeken, kaderen en effectiever te behandelen.

 Meer informatie

Jeugd- en Onderwijs
professionals

Je hebt in je dagelijkse werk te maken met kinderen die last hebben van een matige werkhouding, moeilijkheden in de ontwikkeling, woedeuitbarstingen, piekeren of bijvoorbeeld leerproblemen. Je merkt dat er veel onrust en irritatie is in het gezin. Wij leren je achter deze gedragingen te kijken, de problemen in het gezin te ontrafelen aan de hand van de zintuiglijke prikkelverwerking (sensorische informatieverwerking) en geven je praktische oplossingen. 

Meer informatie

Ouders

Je wilt je kind begrijpen, maar het is moeilijk om zijn of haar gedrag te duiden. Je leert meer over zintuiglijke prikkelverwerking  (sensorische informatieverwerking) om zo dat gedrag te ontrafelen, te begrijpen en krijgt meer zicht op je gezin. 

Meer informatie

Nieuws

Lente - webinars!

De komende weken komen al onze webinars voorbij: over de Sensory Profile, emotieregulatie, slaapproblemen en zindelijkheid. Leuke informatie én een manier om met ons kennis te maken. 

Ook kun je je tot 17 mei nog aanmelden voor Masterclass 3 voor SI-therapeuten in de ouderenzorg.  

Als reactie op de beleidsverklaring van de NVFK over SI schreven wij een blog met onze visie. We beschreven hoe en waarom wij vinden dat SI wèl past binnen het domein van de kinderfysiotherapeut. Ga naar het blog.

Als laatste ben je van harte welkom bij onze SI-opleidingen die starten in het najaar 2022: onze Leerlijn, de Kind en gezin in Beeld en de Masterclasses

We hopen je snel te zien!

SI termen

SI-opleiding Tieme

Sensorische informatieverwerking of...

Sensorische informatieverwerking, zintuiglijke prikkelverwerking, sensorische integratie, sensomotorische integratie: termen die door elkaar heen gebruikt worden. Maar wat betekenen ze? Wat zijn de verschillen en overeenkomsten?

Over het algemeen wordt met allemaal hetzelfde bedoeld, al betekenen ze niet precies hetzelfde. Alle termen gaan over het verwerken van sensorische informatie. Zintuiglijke prikkelverwerking is vooral makkelijkere naam met dezelfde betekenis. Sensorische integratie is wat ons betreft een verouderde term. Integreren is een stukje van de hele informatie verwerking en doet het hele proces van verwerken van sensorische informatie te kort. Sensomotorische integratie gaat letterlijk over zintuiglijke informatie die nodig is om te kunnen bewegen. Bewegen, motoriek, is ook een onderdeel van de hele sensorische informatieverwerking maar er is meer…… Tijdens onze cursussen, webinars en SI-opleidingen (Leerlijn, Masterclasses en Kind- en gezin in beeld) vertellen we je er alles over!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief