Paramedici

Je bent fysiotherapeut, ergotherapeut, oefentherapeut of logopedist en op zoek naar een SI-opleiding binnen je werk als paramedicus. Je wilt je cliënt beter begrijpen en vooral beter kunnen ondersteunen. Je wilt beweeg, spraak/taal- en gedragsproblemen beter kunnen verklaren en behandelen. Als HBO opgeleid paramedisch professional ben je al in staat om hulpvragen binnen jouw vakgebied te analyseren, te onderzoeken en te behandelen. Onze SI-opleidingen in de vorm van de Post HBO 6 daagse leerlijn tot SI-specialist en de Post HBO masterclasses voor ervaren SI-therapeuten zijn er om je kennis over sensorische informatieverwerking te vergroten, gedrag te kunnen analyseren, een gestructureerd onderzoek of assessment te kunnen uitvoeren, een behandelplan te maken en dit uiteindelijk in jouw dagelijkse praktijk te kunnen uitvoeren. Zo verrijk je je professionele handelen en kun je je cliënten slagvaardiger begeleiden; wie je cliënt ook is; van jong tot oud, sensorische informatieverwerking blijft een belangrijk uitgangspunt in je gehele behandelcyclus. 
Wij leren je graag hoe je dit in elke fase van je behandeling vorm kunt geven. Binnen de opleidingen is er ook aandacht voor het leren werken met de psycho-educatie tool ‘Een Ton Vol’.

De Post HBO opleiding tot SI-specialist, de Leerlijn bestaat uit 6 lesdagen, gegeven op vrijdag op de locatie in De Bilt. Alle lesdagen worden vooraf gegaan door een e-learning. Middels een e-learning in PDF-formaat vol literatuur, filmbeelden, toetsvragen, opdrachten en eigen casuïstiek bereid je de lesdagen voor. Er zijn startmomenten in September en Januari. We werken met docenten met ervaring in elke doelgroep en een onderscheid per doelgroep in de e-learning. 

De Masterclasses worden tevens op vrijdag gegeven en zijn speciaal voor SI-professionals die al eerder een SI-opleiding hebben gevolgd. Dit hoeft niet bij Sensory Lab Academy zelf te zijn. Als je op zoek bent naar verdieping, maar vooral ook vertaling naar praktische interventies binnen jouw dagelijkse werk, ben je van harte welkom. Wat je doelgroep cliënten ook is. We werken hierbij in een gemengde groep. De locatie is tevens in De Bilt. 
Kijk hieronder voor alle data en competenties.

Als laatste zijn er nog onze kennismakings-webinars en online scholing. De webinar rondom de vragenlijst, de Sensory Profile (ook nieuwe versie SP2), de online scholing rondom de psycho-educatietool ‘Een Ton Vol’ en de webinar ‘zindelijkheid en SI: Help, ik plas in mijn broek’  zijn speciaal ontworpen voor paramedici. Wees welkom! Deze webinars worden vaak ervaren als een mooie eerste kennismaking met het Sensory Lab Academy concept rondom 1 onderwerp.

Hieronder vind je verdere informatie per opleiding, zoals informatie rondom de opbouw van de opleidingen en onze visie.
Heb je vragen of wil je een specifieke studiehandleiding ontvangen? Mail ons gerust!

"Ik weet nu hoe ik de zintuiglijke prikkelverwerking kan onderzoeken."

Opbouw van de opleiding

Blokken

Leerlijn en Masterclasses

Waar sta jij in je dagelijks paramedisch handelen en ervaring rondom sensorische informatieverwerking (SI)? We hebben gemerkt dat er onder paramedici verschillende wensen zijn voor opleidingen rondom sensorische informatieverwerking. Daarom hebben we een post HBO opleiding; Leerlijn ontworpen voor paramedici die beginnend zijn in de kennis en kunde van de Sensorische informatieverwerking. En juist  een kortere, verdiepende versie in de vorm van diverse Masterclasses voor paramedici die in het verleden al een SI- opleiding hebben gevolgd. 

Zowel de Leerlijn als alle Masterclasses zijn toegankelijk voor paramedici uit alle werkvelden: ben je werkzaam met kinderen, volwassenen of ouderen? Welkom! We werken met docenten uit alle werkvelden en passen de kennis altijd praktisch toe op jouw werkveld.

Post-HBO opleiding tot SI-specialist

“Ik kan nu wat ik zie in mijn onderzoek goed vertalen naar SMART-doelstellingen"

Opleidingen gevorderde Si-specialisten

"Ik snap beter wat ik neurologisch zie gebeuren tijdens een behandeling."

Start with the why!

“Start with the why!” is ons motto: we vinden het belangrijk dat je begrijpt hoe sensorische informatieverwerking neurologisch werkt, wat dit betekent voor jouw cliënt en hoe je dan vervolgens je kennis en kunde rondom SI integreert in jouw dagelijkse paramedisch handelen. We leren je redeneren en analyseren vanuit de SI, zodat je uiteindelijk zelf, op een manier die bij jou past, oplossingen kunt bedenken die weer in jouw dagelijkse praktijk passen.  De Golden Circle van Simon Sinek is daarom ons basismodel in onze missie en visie. Beginnend met de vraag ‘Waarom doe ik dit?’, daarna de vraag ‘Hoe doe ik dat dan?’ en als laatste ‘Wat is de oplossing?’

Met deze visie als uitgangspunt zijn onze opleidingen vormgegeven. Bestaande uit 3 fasen:

Leerlijn blok 1 of Masterclass 1 – Why – Theorie en neurologie 
Om je te leren waarom je bepaalde interventies toepast, starten we met een flink portie theorie. Hierin leren, verfrissen of verdiepen we de theorie en neurologie rondom sensorische informatieverwerking en maken we de link naar jouw dagelijkse praktijk.

SI-opleidingen

Leerlijn blok 2 of Masterclass 2 – How – Sensorisch profiel maken
Hoe doe je dat? In blok 2 en masterclass 2 leer je hoe je sensorische informatieverwerking bij een client in kaart brengt en hoe je hulpvragen op participatieniveau (ICF) verklaart vanuit de sensorische informatieverwerking. Je leert kijken vanuit een brede context waarin het SI onderzoek een onderdeel vormt van het onderzoek wat je al dagelijks uitvoert. In blok 2 start je met een portfolio opdracht waarbij je een client uit jouw werkveld onder de loep neemt. 
In masterclass 2 is er veel ruimte voor diverse eigen casuïstiek. Bij beiden leren we je een sensorisch profiel te maken en zo oorzaak-gevolg koppelingen duidelijk te maken aan de cliënt. De psycho-educatie tool ‘Een Ton Vol’ heeft hier een plaats.

Leerlijn blok 3 of Masterclass 3 – What – SI in de praktijk
Wat doe je om een hulpvraag op te lossen? Een interventie bestaat wat ons betreft altijd uit psycho-educatie, omgevingsaanpassingen en soms uit een hands-on behandeling. Hoe je dat doet, leer je in blok 3 en Masterclass 3. De psycho-educatie en omgevingsaanpassingen komen samen in onder andere de tool ‘Een Ton Vol’.
In masterclass 3 is er ruimte voor behandelinterventies van toen en de huidige state-of-art rondom SI nu. 

Door middel van de leerlijn voor startende SI-therapeuten doorloop je ieder blok in 2 lesdagen mét e-learning en heb je na 6 lesdagen een stevige basis te pakken. Onze 6daagse leerlijn is een gedegen SI-opleiding die opleidt tot SI-specialist, voorheen SI-therapeut genoemd.

Heb je in het verleden een SI-opleiding gedaan, oftewel ben je SI-therapeut en heb je behoefte aan verdieping? Dan kun je onze masterclasses volgen. Samen met andere gevorderde cursisten verfris, verdiep en oefen je je kennis en vaardigheden aan de hand van een e-learning en een lesdag vol kennis-overdracht én eigen casuïstiek. 
Met de drie masterclasses heb je de gehele behandelcyclus weer up-to-date.

Blended Learning 

Wij houden van efficiënt en doeltreffend! Je besteed als paramedicus al genoeg tijd aan indirecte taken.   Daarom hebben we gekozen voor een e-learning voorafgaand aan de lesdagen.  Zo kun je in jouw tempo de theorie eigen maken en oefenen met de stof en ben je maar 1 lesdag per keer weg uit de praktijk. De e-learning is qua literatuur, toetsvragen en opdrachten afgestemd op jouw doelgroep cliënten.

De lesdag gebruiken we om alle informatie aan elkaar te verbinden zodat je het direct kunt toepassen.

Je levert per lesdag een opdracht in. We passen de inhoud van de lesdagen steeds weer hierop aan. Zo brengen we je tijdens de lesdag echt een stap verder en daar worden we heel blij van. We hopen jij ook! Deze manier van onderwijs geven heet blended learning. 

Gratis downloads

Wij zijn er ook voor

jeugd- en Onderwijs
professionals

Je wilt cliënten met problemen in de emotie-regulatie, zelfsturing, een matige werkhouding, ed. beter kunnen ondersteunen en ouders leren hun kind beter te begeleiden. Sommigen zijn snel geprikkeld, anderen gaan juist lastig aan het werk. Wij leren je de zintuiglijke prikkelverwerking te ontrafelen. Je leert deze kennis visueel te maken voor je cliënt aan de hand van de psycho-educatie tool ‘Een Ton Vol’ en bieden je praktische oplossingen.  

Meer informatie