Privacy policy

AVG privacy verklaring Sensory Lab Academy

Uiteraard gaat Sensory Lab Academy zorgvuldig met uw persoonsgegevens om; geheel volgens de richtlijnen van de AVG. We hebben deze informatie vastgelegd in een privacy-verklaring:

Als u gebruik maakt van diensten van Sensory Lab Academy dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de website; bijvoorbeeld bij het invullen van een contactformulier, het aankopen van een product of via de mail. Denk hierbij aan: naam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, betaalgegevens.
Sensory Lab Academy heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren en inplannen van de werkzaamheden.
Er heeft een beperkt aantal personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de beheerders, docenten en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt
Indien de cliënt van mening is dat Sensory Lab Academy niet op de juiste manier met gegevens omgaat, kan dit, via de geldende klachtenregeling binnen het bedrijf, kenbaar worden gemaakt.

Sensory Lab Academy zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Sensory Lab Academy een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Sensory Lab Academy blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Tot slot
Sensory Lab Academy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het telefoonnummer van onze privacy medewerker: 085-3013894 of via info@sensorylabacademy.nl.