Blogs

Regelmatig schrijven wij blogs over diverse onderwerpen rondom sensorische informatieverwerking.  Hieronder kun je alle blogs lezen. 

Springen sensorische informatieverwerking

28-03-2022 - Reactie op beleidsverklaring over SI door de NVFK

In november 2021 is er een beleidsverklaring sensorische informatieverwerking (SI) gepubliceerd door de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie. Teleurgesteld namen we kennis van de inhoud van deze verklaring. We hebben ons verbaasd over het feit dat er een beleidsverklaring wordt opgesteld puur en alleen op literatuuronderzoek.  De mening die wordt gepresenteerd in de verklaring is vooral gebaseerd op teksten uit wetenschappelijke artikelen waarbij een kader en context lijken te ontbreken. Wij vinden het een bijzondere keuze om alleen op basis van literatuuronderzoek een oordeel te vellen over een thema wat voor zoveel kinderfysiotherapeuten zo van belang is in het dagelijks professioneel handelen. 

Zonder verder een oordeel te vellen over deze keuzes vanuit de NVFK, willen wij toch graag onze visie op sensorische informatieverwerking met eenieder delen. Lees verder….

SI-opleiding Tieme

Sensorische informatieverwerking of...

Sensorische informatieverwerking, zintuiglijke prikkelverwerking, sensorische integratie, sensomotorische integratie: termen die door elkaar heen gebruikt worden. Maar wat betekenen ze? Wat zijn de verschillen en overeenkomsten?

Over het algemeen wordt met allemaal hetzelfde bedoeld, al betekenen ze niet precies hetzelfde. Alle termen gaan over het verwerken van sensorische informatie. Zintuiglijke prikkelverwerking is vooral een meer gangbare naam met dezelfde betekenis. Sensorische integratie is wat ons betreft een verouderde term. Integreren is een stukje van de gehele informatie verwerking en doet het hele neurologische proces van verwerken van sensorische informatie te kort. Sensomotorische integratie gaat letterlijk over zintuiglijke informatie die nodig is om te kunnen bewegen. Bewegen, motoriek, is ook een onderdeel van de hele sensorische informatieverwerking maar er is meer…… Tijdens de diverse Post HBO opleidingen, webinars en SI-opleidingen voor paramedici (Leerlijn, Masterclasses en de Post HBO-opleiding voor onderwijs- & jeugdprofessionals Kind- en gezin in beeld) vertellen we je er alles over!